ENG

Guest

Login

Business logo

Ben Thanh Cambridge

Dim Sum | 點心 điễm tâm

A1 - Ha Gow | 蝦餃

Há cảo

CA$7.95

A2 - Siu Mai | 燒賣

síu mại

CA$6.95

A3 - Shrimp & Chive Dumplings | 菲菜蝦餃

Há cảo hẹ

CA$6.95

A5 - Chicken Claws | 鳳爪

chân gà tầu xì

CA$6.95

A8 - Sticky Rice Lotus Leaf Wrap | 糯米雞

xôi nếp gà

CA$6.95

A9 - Steamed BBQ Pork Bun | 叉燒飽

bánh bao xá xíu

CA$5.95

A11 - Gyoza | 鍋貼4

bánh sếp gà cải (chiên)4

CA$5.95

A12 - Thai Spring Rolls | 泰春卷

chã giò Thái lan

CA$7.50

A13 - Plain Congee | 白粥,油條

cháo trắng với dầu cháo quầy

CA$8.95

A14 - Custard Buns | 奶黃包

bánh bao sửa hột gà

CA$5.95

A18 -fried shrimp roll wrap with lettuce .rice paper| 炸蝦卷包生菜

chả giò tôm cuốn bánh tránh

CA$7.95

A17 - Grilled Korean Short Ribs | 牛仔骨

sườn bò nướng

CA$9.95

A20 - Crispy Long Shrimp Stick | 炸蝦條3

tôm cuốn chiên giòn 3

CA$8.95

A21 - Tempura Squid Tentacle | 炸龍鬚

râu mực chiên giòn

CA$8.95

A22 - Deep Fried Shrimp Dumpling | 炸蝦角

bánh sếp tôm chiên giòn

CA$8.95

A28 - Curry Beef Samosa | 咖哩角4

bánh sếp bò càri chiên giòn 4

CA$6.95

A30 - Fried Egg Noodles | 豉油王炒麵

mì xào nước tương

CA$9.95

A32 - Vietnamese Style Seafood Vermicelli | 海鮮炒米粉

bún xào tôm mực

CA$14.95

A36 - Vegetable & Chicken Dumpling | 煎雞餃子6

bánh sếp gà cải ( chiên ) 6

CA$6.95

A37 - Chive & Pork Dumpling | 煎豬肉菲菜餃子6

bánh sếp thịt heo và hẹ (chiên)6

CA$6.95

Appetizers | 頭盤 khai vị

500 - Thai Crispy Spring Rolls | 泰式炸春卷

chã giò Thái lan

Contains peanuts, shrimp, and pork. Served with sweet Thai chili sauce.

CA$7.50

501 - Crispy Vietnamese Spring Rolls | 炸春卷

chả giò viêt nam (bánh tráng)

Contains shrimp and pork. Served with sweet fish sauce.

CA$7.50

502 - Fresh Grilled Nam Rolls | 串燒肉丸卷

nem nướng cuốn

Peanut Garnish ,

CA$7.50

503 - Appetizer Platter | 頭盤

Spring Roll, Shrimp Roll, Thai Spring Roll, Wonton, Chicken Skewer, Mango salad, Peanut Garnish

CA$19.95

504 - Shrimp Rolls | 鮮蝦卷

gỏi cuón tôm

Peanut Garnish ,

CA$7.50

505 - Grilled Pork Meat Balls | 串燒肉丸

nem nướng

Peanut Garnish ,

CA$7.50

506 - Sugar Cane Shrimp | 庶蝦

chảo tôm

CA$7.50

507 - BBQ Pork Rolls | 烤豬肉卷

thịt nướng cuốn

CA$7.50

508 - BBQ Beef Rolls with Avocado | 烤牛肉牛油果卷

bò nướng cuốn

Peanut Garnish ,

CA$7.50

509 - Deep Fried Chicken Wings | 炸雞翼

cánh gà chiên giòn

CA$12.95

509B - Chili Salt Chicken Wings | 椒監雞翼

cánh gà chiên gìon muối ớt

Spicy

CA$12.95

509C - Tamarind Chicken Wings | 酸子雞翼

cánh gà chiên giòn sót me

CA$12.95

510 - Crispy Calamari Wasabi | 日本炸尤魚

mực chiên giòn wasabi

CA$13.95

511 - Mango Avocado Rolls | 芒果牛油果卷

bơ xoài cuốn

CA$6.95

513 - Cheese Wontons | 炸芝士雲吞

hoành thánh chiên ( cheese )

CA$7.50

514 - Skewers (4) - Grilled Chicken or Beef | 串燒雞或牛

gà lụi hoặc bò lụi (4 cây)

Served with peanut sauce

CA$11.95

515 - Grilled Lamb Skewers (4) | 串燒羊肉

dê lụi nướng ( 4xiêng)

Served with peanut sauce

CA$12.95

516 - Crispy Taiwanese Spicy Chicken | 監酥雞

Gà chiên giòn muối tiêu

CA$7.95

400 - Papaya salad / 木瓜沙律

Gỉo Đu Đủ

CA$8.95

412 - Chicken Salad | 雞絲沙律

gà salad

Peanut Garnish ,

CA$8.95

413 - Mango Salad | 芒果沙律

gỏi xoài

Iceberg lettuce, sliced mango, red onions, cashews, and mint. Served with a sweet tangy dressing.

CA$8.95

131A - Wonton Soup | 雲吞湯

Hoành thánh tôm thịt (3viên)

CA$5.50

401 - V-N Sweet & Sour Fish Soup | 越式魚酸湯

canh chua cá (1 ngưòi)

Pineapple, Tomato, Celery,

CA$5.50

401C - Sweet & Sour Chicken Soup | 越式雞酸湯

canh chua gà (1 ngưòi)

Pineapple, Tomato, Celery,

CA$5.50

402 - Sweet & Sour Shrimp Soup | 越式蝦酸湯

canh chua tôm (1 ngưòi)

Pineapple, Tomato, Celery,

CA$5.50

403 - Thai Tom Yum Soup with Shrimp | 蝦冬陰湯

canh chua thai tôm (1 người)

Spicy

CA$5.50

403C - Thai Tom Yum Soup with Chicken | 雞冬陰湯

canh chua thai gà (1 người)

Spicy

CA$5.50

404 - Thai Coconut Sour Soup with Chicken | 椰子雞酸湯

canh chua cốt dừa thái gà (1 người)

CA$5.50

404A - Sweet Corn Chicken Soup | 雞蓉粟米羹

canh bắp (ngô) gà (1 người)

CA$5.50

Pho - Beef Rice Noodle Soup | 牛肉湯粉 Phở

100 - northern V_N supreme Pho 越北牛肉湯粉

Phở Bắc (Tái đập)

8oz of beef 4oz brisket, 4oz striplion pounded with ginger garnished onion and herb ( large size only) NEW! TRY IT !

CA$14.95

101 - Special Beef Noodle Soup | 特別牛肉粉

phở đặc biệt (tái nạm gân sách)

CA$10.95

102 - Rare Lean Beef | 生牛肉粉

phở tái

CA$10.95

103 - Rare Lean Beef & Tripe | 生肉柏葉粉

phở tái sách

CA$10.95

104 - Rare Lean Beef & Soft Tendon | 生肉牛筋粉

phở tái gân

CA$10.95

105 - Rare Lean Beef & Flank Brisket | 生肉牛腩粉

phở tái nạm

CA$10.95

106 - Rare Lean Beef, Flank Brisket & Tendon | 生肉腩筋粉

phở tái nạm gân

CA$10.95

107 - Rare Lean Beef, Tendon & Tripe | 生肉筋柏葉粉

phở tái gân sách

CA$10.95

108 - Rare Lean Beef & Beef Balls | 生肉牛丸粉

phở tái bò viên

CA$10.95

109 - Rare Lean Beef, Flank Brisket & Tripe | 生肉腩柏葉

phở tái nạm sách

CA$10.95

110 - Flank Brisket, Tendon & Tripe | 腩筋柏葉粉

phở nạm gân sách

CA$10.95

111 - Flank Brisket & Tripe | 牛腩柏葉粉

phở nạm sách

CA$10.95

112 - Flank Brisket & Tendon | 牛腩牛筋粉

phở nạm gân

CA$10.95

113 - Flank Brisket | 牛腩粉

phở nạm

CA$10.95

114 - Beef Balls with Noodle | 牛丸粉

phở bò viên

CA$10.95

115 - Rare Beef, Flank Brisket & Chicken | 生肉,腩,雞粉

phở bò gà

CA$10.95

Noodle Soup | 湯粉麵 hủ tiếu và mì

116 - Chicken Breast Noodle Soup | 雞絲河粉

phở gà

CA$11.95

117 Supreme chicken rice noodle soup 黄油走地雞粉

117 Phở gà chạy bộ

CA$14.95

118 - Chicken Breast with Vermicelli Noodle | 雞絲米粉

bún nước lèo gà

CA$11.95

119 - korean clear Noodle with Mixed Seafood | 美牠海鮮粉

hủ tiếu mỷ tho đồ biển (nước)

CA$11.95

120 - Nam Vang Seafood & Chicken| 金邊海鮮雞粉

hủ tiếu nam-vang ( đồ biển gà)

CA$11.95

121 - Egg Noodle with Mixed Seafood | 海鮮湯麵

mì quảng đồ biển

CA$11.95

122 - Rice & Egg Noodle with Mixed Seafood | 海鮮粉麵

hủ tiếu mì đồ biển

CA$11.95

123 - Phuc Kien Noodle with mixed Seafood | 福建米黃

mì vàng phúc-kiến (đồ biển)

CA$11.95

124 - Marinated Duck Noodle Soup | 陳皮鴨湯麵

mì vịt tiềm .

CA$14.95

125 - Five Spice Beef Stew with Rice Noodle | 笳汁牛腩粉

hủ tiếu bò kho

CA$11.95

126 - Five Spice Beef Stew with Egg Noodle | 笳汁牛腩麵

mì bò kho

CA$11.95

128 - Sate Beef with Rice Noodle | 沙爹牛肉粉

hủ tiếu bò saté

Contains peanuts, Spicy

CA$11.95

128C - Sate Chicken with Rice Noodle | 沙爹雞肉粉

hủ tiếu gà saté

Contains peanuts, Spicy

CA$11.95

129 - Sate Beef with Egg noodle | 沙爹牛肉麵

mì bò saté

Contains peanuts, Spicy

CA$11.95

129C - Sate Chicken with Egg Noodle | 沙爹雞肉麵

mì gà saté

Contains peanuts, Spicy

CA$11.95

130 - Lemongrass Beef Shank | 香芧牛腲粉

Bún bò huế ( bắp bò và gân)

Spicy

CA$14.95

131 - Wonton Soup | 淨雲吞

Hoành thánh tôm thịt

CA$11.95

133 - Wonton Noodle Soup | 雲吞麵

mì hoành thánh

CA$11.95

135 - Tom Yum Beef Rice Noodle | 冬陰牛內粉

phở bò tomyum

Spicy

CA$11.95

135C - Tom Yum Chicken Rice Noodle | 冬陰雞肉粉

phở gà tomyum

Spicy

CA$11.95

136 - Tom Yum Seafood Vermicelli | 冬陰海鮮米粉

Bún tomyum đồ biển

Spicy

CA$11.95

136C - Tom Yum Chicken Vermicelli | 冬陰雞肉米粉

Bún tomyum gà

Spicy

CA$11.95

137 - BBQ Pork Chop Rice Noodle | 豬扒湯粉

hủ tiếu sườn nướng

CA$11.95

138 - BBQ Chicken Rice Noodle | 雞扒湯粉

hủ tiếu gà nướng

CA$11.95

139 - Mixed Seafood Udon | 海鮮烏冬粉

bánh canh (udon) tôm mực

CA$11.95

139C - Chicken Udon | 雞肉烏冬粉

bánh canh (udon) gà

CA$11.95

140 - Malaysian Seafood Curry Laksa | 海鮮拉沙粉

bún laksa đồ biển (nước)

Spicy

CA$11.95

140C - Malaysian Chicken Curry Laksa | 雞肉拉沙粉

bún laksa gà (nước)

Spicy

CA$11.95

141 - Vegetable & Chicken Dumpling | 淨菜肉雞餃子

bánh sếp gà cải (nước)

CA$11.95

142 - Chives & Pork Dumpling | 菲菜豬肉鮮餃子

bánh sếp thịt heo và hẹ (nước)

CA$11.95

Ramen Noodle Soup | 拉麵 mì nhật

150 - 3 Skewer Lamb Ramen 串燒羊肉拉麵

mì nhật dê lụi

CA$15.95

151 -2 Skewer Chicken Ramen 串燒雞肉拉麵

mì nhật gà lụi

CA$14.95

152 - 2 Skewer Beef Ramen 串燒牛肉拉麵

mì nhật bò lụi

CA$14.95

153 - Seafood Ramen 海鮮拉麵

mì nhật đồ biển

CA$15.95

154 - Chiuhou Beef Brisket Ramen | 柱候牛腩拉麵

mì nhật bò kho tương

CA$14.95

155 - BBQ Beef Rib, Kimchi Ramen 牛仔骨泡菜拉麵

mì nhật sườn bò kimchi

CA$14.95

156 - Vegie Chicken Dumpling Ramen 雞肉餃子拉麵

mì nhật bánh sếp gà

CA$13.95

157 - Chive & Pork Dumpling Ramen 豬肉餃子拉麵

mì nhật bánh sếp thĩt heo và hẹ

CA$13.95

158 - Crispy Spiced Chicken Nugget Ramen | 監酥雞拉麵

mì nhật gà chiên giòn

CA$14.95

Congee | 粥 cháo

701 - Mixed Seafood | 海鮮粥

cháo đồ biển

CA$10.95

702 - Fish Fillet | 魚片粥

cháo cá

CA$10.95

703 - Chicken | 雞粥

cháo gà

CA$10.95

704 - Tiger Shrimp | 蝦球粥

cháo tôm

CA$10.95

705 - Beef | 牛肉粥

cháo bò

CA$10.95

706 - Crispy Flour Sticks | 炸油條

dầu cháo quẫy

CA$2.95

Grilled Rice Entrees | 烤肉飯 cơm thĩt nướng

200 chicken tumaric fried rice 黄薑走地雞炒飯

200 Cơm chiên gà chạy bộ

CA$14.95

201 - BBQ Pork Chop on rice | 香茅豬扒飯

Cơm sườn nướng

CA$11.95

202 - Korean Beef Rib with Fried Egg on Rice | 牛仔骨煎蛋飯

Cơm sườn bò nướng và trứng chiên

CA$13.95

206 - BBQ Beef with Fried Egg on Rice | 烤牛肉煎蛋飯

Cơm bò nướng và trứng chiên

CA$11.95

209 - BBQ Lemongrass Chicken | 番茅雞扒飯

Cơm gà nướng

CA$11.95

213 - BBQ Lemongrass Chicken & Pork Chop | 香茅雞扒豬扒飯

Cơm sườn gà nướng

CA$11.95

Stir Fry Rice Entrees | 小炒碟頭飯 cơm dồ xào

210 - Stir Fried Lemongrass Beef | 香茅辣椒牛肉飯

Cơm bò xào sả ớt

With Onion, Green & Red Pepper on Rice

CA$12.95

210B - Stir Fried Basil Beef | 香葉辣椒牛肉飯

Cơm bò xào quế và ớt

Spicy, With Onion, Green & Red Pepper on Rice

CA$12.95

211 - Stir Fried Lemongrass Shrimp | 香茅辣椒蝦飯

Cơm tôm xào sả ớt

Spicy, With Onion, Green & Red Pepper on Rice

CA$14.95

211B - Stir Fried Basil Shrimp | 香葉辣椒蝦餃

Cơm tôm xào quế ớt

Spicy, With Onion, Green & Red Pepper on Rice

CA$14.95

212 - Stir Fried Lemongrass Chicken | 香茅辣椒雞飯

Cơm gả xào sả ớt

Spicy, With Onion, Green & Red Pepper on Rice

CA$12.95

212B - Stir Fried Basil Chicken | 香葉辣椒雞肉飯

Cơm gà xào quế ớt

Spicy, With Onion, Green & Red Pepper on Rice

CA$12.95

218 - Five Spice Beef on Rice | 笳汁牛腩飯

Cơm bò kho

CA$12.95

218B - Chiuhou Beef Brisket on Rice | 柱候牛腩飯

Cơm bò kho tương

CA$12.95

219 - Stir Fried Sirloin Steak Cubes on Rice | 牛肉粒蘑菇飯

Cơm bò lúc-lắc

With Mushroom on Rice

CA$14.95

222 - Cashew Chicken on Rice | 腰果雞飯

Cơm gà xào hạt điều

Spicy

CA$12.95

222S - Cashew Shrimp on Rice | 腰果蝦飯

Cơm tôm xào hạt điều

Spicy

CA$14.95

223 - Tamarind Chicken on Rice | 酸子雞飯

Cơm gà sốt me

CA$13.95

224 - General Tao Chicken on Rice | 左宗雞飯

Cơm gà sốt chua ngọt

Spicy

CA$13.95

225 - Sweet and Sour Pork on Rice | 甜酸咕嚕肉飯

Cơm thịt xào chua ngọt

CA$12.95

Curry with Rice | 咖哩飯 cơm càri

215 - Thai Green Curry Shrimp | 青咖哩蝦飯

cơm tơm càri xanh

With Green Bean, Zucchini & Broccoli, Spicy

CA$14.95

215B - Thai Green Curry Beef | 青咖哩牛肉飯

Cơm bò càri xanh

With Green Bean, Zucchini & Broccoli, Spicy

CA$13.95

216 - Vietnamese Yellow Curry Chicken | 黃咖哩雞飯

Cơm gà càri vàng

With Onion and Potatoes, Spicy

CA$13.95

217 - Thai Green Curry Chicken | 青咖哩雞飯

Cơm gà càri xanh

With Green Bean, Zucchini & Broccoli, Spicy

CA$13.95

220 - Vietnamese Yellow Curry Lamb | 黃咖哩羊肉飯

Cơm càri dê vàng

With Onion and Potatoes, Spicy

CA$14.95

221 - Thai Red Curry Beef | 紅咖哩牛肉飯

Cơm bò càri đỏ

With Eggplant & Bamboo Shoot, Spicy

CA$13.95

221S - Thai Red Curry Shrimp | 紅咖哩蝦飯

Cơm tôm càri đỏ

With Eggplant & Bamboo Shoot Spicy

CA$14.95

221C - Thai Red Curry Chicken | 紅咖哩雞飯

Cơm gà càri đỏ

With Eggplant & Bamboo Shoot, Spicy

CA$13.95

Vermicelli Bowl | 檬 bún

297 - Vietnamese Yellow Curry Lamb | 咖哩羊肉檬

Bún càri dê

Peanut Garnish , Spicy

CA$14.95

298 - Spring Roll Vermicelli | 春卷檬

Bún chả gìo

come w / rice noodle ,lettuce,cucunber,diakon pickled,mint ,Peanut Garnish ,fish sauce dressing

CA$12.95

299 - BBQ Lemongrass Chicken | 烤雞肉檬

Bún gà nướng

come w / rice noodle ,lettuce,cucunber,diakon pickled,mint ,Peanut Garnish ,fish sauce dressing

CA$12.95

300 - BBQ Pork | 烤豬肉檬

Bún thịt nướng

come w / rice noodle ,lettuce,cucunber,diakon pickled,mint ,Peanut Garnish ,fish sauce dressing

CA$12.95

303 - Pork Balls BBQ Pork & Spring Roll | 烤肉春卷肉丸檬

Bún nem nướng thịt nướng chả gìo

come w / rice noodle ,lettuce,cucunber,diakon pickled,mint ,Peanut Garnish ,fish sauce dressing

CA$13.95

304 - Sugar Cane Shrimp BBQ Pork & Spring Roll | 庶蝦烤肉春卷檬

Bún chảo tôm thịt nướng chả gìo

come w / rice noodle ,lettuce,cucunber,diakon pickled,mint ,Peanut Garnish ,fish sauce dressing

CA$13.95

305 - Sugar Cane Shrimp BBQ Pork & Pork Balls | 烤肉 庶蝦肉丸檬

Bún chảo tôm nem nướng thĩt nướng

come w / rice noodle ,lettuce,cucunber,diakon pickled,mint ,Peanut Garnish ,fish sauce dressing

CA$13.95

306 - Sugar Cane Shrimp, Spring Roll & Pork Balls | 蔗蝦春卷肉丸檬

Bún chảo tôm nem nướng chả gìo

come w / rice noodle ,lettuce,cucunber,diakon pickled,mint ,Peanut Garnish ,fish sauce dressing

CA$13.95

307 - BBQ Pork, Spring Roll & Shrimp Skewer | 烤肉春卷串蝦檬

Bún tôm nướng thịt nướng chả gìo

come w / rice noodle ,lettuce,cucunber,diakon pickled,mint ,Peanut Garnish ,fish sauce dressing

CA$15.95

308 - BBQ Beef | 烤牛肉檬

Bún bò nướng

come w / rice noodle ,lettuce,cucunber,diakon pickled,mint ,Peanut Garnish ,fish sauce dressing

CA$12.95

309 - Vietnamese Yellow Curry Chicken | 黃咖哩雞檬

Bún càri gà

With onion and potatoes, Spicy, Peanut Garnish

CA$13.95

309R - Thai Red Curry Beef | 紅咖哩牛肉檬

Bún càri bò thai-lan

Peanuts Garnish, Spicy, With Eggplant & Bamboo Shoot

CA$13.95

330 Ha Noi Grill pork burger .pork slice with rice noodle. 河內燒豬肉漢堡檬

Bún chả Hà nội

Grill pork burger served rice noodle and lot of herb .pick ea item little amount put into bowl ,add fish sauce to taste.Enjoy your meal! NEW! NEW!

CA$16.95

Vermicelli Platters | 賓海 bánh hỏi -- come w rice paper ( Create you own roll )

310 - Grilled Pork Meat Balls (4 pcs) | 烤肉丸賓海

Bánh hỏi nem nướng

fine noodle ,lettuce,cucunber,diakon pickled,mint,rice paper for wrap fish sauce dipping,Peanut Garnish ,

CA$16.95

312 - Sugar Cane Shrimp | 蔗蝦賓海

Bánh hỏi chảo tôm 4 cây

fine noodle ,lettuce,cucunber,diakon pickled,mint,rice paper for wrap fish sauce dipping,Peanut Garnish ,

CA$16.95

315 - BBQ Beef | 烤牛肉賓海

Bánh hỏi bò nướng

fine noodle ,lettuce,cucunber,diakon pickled,mint,rice paper for wrap fish sauce dipping,Peanut Garnish ,

CA$16.95

317 - BBQ Pork | 烤豬肉檬

Bánh hỏi thịt nướng

fine noodle ,lettuce,cucunber,diakon pickled,mint,rice paper for wrap fish sauce dipping,Peanut Garnish ,

CA$15.95

323 - BBQ Pork, Grilled Pork Balls & Spring Roll | 烤肉春卷肉丸賓海

Bánh hỏi nem nướng thịt nướng chả giò

fine noodle ,lettuce,cucunber,diakon pickled,mint,rice paper for wrap fish sauce dipping,Peanut Garnish ,

CA$16.95

325 - Pork Balls with Shrimps & Spring Roll | 肉丸燒蝦春卷賓海

Bánh hỏi tôm xiêng nướng nem nướng chả giò

fine noodle ,lettuce,cucunber,diakon pickled,mint,rice paper for wrap fish sauce dipping,Peanut Garnish ,

CA$18.95

326 - Meat Lovers - BBQ Beef, Chicken, Pork | 豬,牛,雞肉賓海

Bánh hỏi thịt nướng bò nướng gà nướng

fine noodle ,lettuce,cucunber,diakon pickled,mint,rice paper for wrap fish sauce dipping,Peanut Garnish ,

CA$18.95

328 - Shrimp Lovers - Shrimp Skewer, Sugar Cane Shrimp (2) | 蔗蝦燒蝦賓海

Bánh hỏi tôm xiêng nướng và chảo tôm 3 cây

fine noodle ,lettuce,cucunber,diakon pickled,mint,rice paper for wrap fish sauce dipping,Peanut Garnish ,

CA$18.95

Fried Rice | 炒飯 cơm chiên

425 - Shrimp Fried Rice | 蝦炒飯

Cơm chiên tôm

CA$14.95

425A - Young Chow Fried Rice | 楊洲炒飯

Cơm chiên dương châu ( lạpxưỡng xáxíu tôm)

BBQ Pork, Sausage, Shrimp, Egg

CA$14.95

425B - Beef Fried Rice | 牛肉炒飯

Cơm chiên thịt bò

CA$13.95

425C - Chicken Pineapple Fried Rice | 菠蘿雞炒飯

Cơm chiên thịt gà

CA$13.95

425D - Indonesian Fried Ric

Cơm chiên mắm tôm (đồ biển)

Shrimp, Dry Fish, Egg, Shrimp Paste

CA$15.95

425E - Salted Fish & Chicken Fried Rice | 咸魚雞粒炒飯

Cơm chiên cá mặn (thịt gà)

CA$14.95

Fried Noodle | 炒粉,麵 hủ tiếu và mì xào

422 - Pad Thai Mixed Seafood | 海鮮炒貴刁

Phở xào đồ biển sót cà

Peanuts Garnish, Spicy, With Fish Cake, Calamari, Shrimp Tofu

CA$15.95

422C - Pad Thai Chicken | 雞炒貴刁

phở xào gà sót cà

Peanuts Garnish , Spicy, With tofu

CA$14.95

422B - Pad Siew Beef Noodle | 干炒牛河

Hủ tiếu xào bò sót thái

Peanut Garnish , Spicy

CA$14.95

422S - Shrimp Pad Thai | 蝦炒貴刁

phỏ xào tôm sót cà

Peanut Garnish, Spicy, With Tofu

CA$16.95

427 - Singapore Noodle with Seafood | 海鮮星洲炒米

Bún xào đồ biển với càri

Peanut Garnish, Spicy, With Mix Seafood

CA$15.95

427C - Singapore Noodle with Chicken | 雞肉星洲炒米

Bún xào gà với càri

Peanut Garnish , Spicy

CA$14.95

427B - Malaysian rice Noodle seafood chicken ( curry) 馬來海鮮雞炒河粉 (咖哩)

hủ tiếu xào đồ biển,gà với càri

Peanut Garnish ,

CA$15.95

470 - Saigon Chow Mien | 西貢海鮮炒麵

Mì xào giòn đồ biển ( Mì chiên phòng)

With Seafood, Chicken, Beef, mixed Vegetable

CA$18.95

471 - Shrimp Chow Mien | 蝦炒麵

Mì xào tôm

With mixed Vegetable

CA$18.95

472 - Chicken Chow Mien | 雞炒麵

Mì xào gà

With mixed Vegetable

CA$17.95

473 - Beef Chow Mien | 牛肉炒麵

Mì xào bò

With mixed Vegetable

CA$17.95

474 - Phuc Kien Chow Mien | 福建海鮮炒麵

Mì vàng phúc-kiến xào đồ biển

Peanut Garnish , With Chicken, Seafood mixed Vegetable

CA$15.95

475 - Cantonese Chow Mien | 廣東海鮮炒麵

Mì xào đồ biển bò gà (Quảng đông))

With Chicken, Seafood , Beef, mixed Vegetable

CA$18.95

476 - Black Bean Beef Chow Mien | 豉椒牛肉炒麵

Mì xào bò vời tầu xì (hạt tương đen)

With Pepper & Onion

CA$17.95

477 - Black Bean Beef Rice Noodle | 豉椒牛肉炒河

Hù tiếu xào bò với tầu xì (hạt tương đen)

With Pepper & Onion

CA$17.95

478 - Japanese Udon with Seafood | 泰式海鮮炒烏冬

bánh canh (udon) xào đồ biển với thái sót

Spicy

CA$16.95

479 - Japanese Udon with Chicken | 泰式雞肉炒烏冬

bánh canh (udon) xào gà với thái sót

Spicy

CA$14.95

480 - korean clear noodle with Seafood ( Chap chae) | 韓式粉絲炒海鮮

hủ tiếu mỷ tho xào đồ biển

Contains Sesame Seed, Stir Fried Glass Noodle with Seafood

CA$15.95

480C - - korean clear noodle (Chap Chae) with Chicken 韓式粉絲炒雞肉

hủ tiếu mỷ tho xào gà

Contains Sesame Seed, Stir Fried Glass Noodle with Chicken

CA$14.95

481 - Spicy Thai Rice Noodle | 泰式辣味炒河粉

phở xào đồn biển, gà với quế ớt

Peanut Garnish , Spicy, With Chicken, Beef, Shrimp

CA$15.95

482 - Teriyaki pork with rice noodle | 燒汁叉燒炒瀨粉

Bún xào xá xíu Sót nhật

Contains Sesame Seed, BBQ Pork, Sausage, Egg, Beansprout

CA$14.95

482B - Teriyaki Black Pepper Beef Rice Noodle | 燒汁黑椒牛炒河

Hủ tiếu xào bò với sót tiêu đen

Contains peanuts, Spicy

CA$14.95

482C - Teriyaki Chicken Rice Noodle | 燒汁雞炒河

Hủ tiếu xào gà với Sót nhật

Contains Sesame Seed, onions, bean sprout and carrot

CA$14.95

483 - Yellow Curry Chicken Pad Thai | 黃咖哩炒雞河

phở xào gà sót càri vàng

Contains peanuts, Spicy, Eggplant, Bamboo Shoot , Beansprout

CA$14.95

484 - Red Curry Beef Pad Thai | 紅咖哩牛炒河

Phở xào bò sót càri đỏ

Contains peanuts, Spicy, With Eggplant & Bamboo Shoot

CA$14.95

485 - Seafood Curry Pad Thai | 紅咖哩海鮮炒粉

Phở xào đồ biển sót càri đỏ

Contains peanuts, Spicy, With Eggplant & Bamboo Shoot

CA$16.95

486 - Seafood Ramen in Teriyaki Sauce | 燒汁海鮮炒拉麵

Mì nhật xào đồ biển sót nhật

Contains Sesame Seed

CA$15.95

486C - Chicken Ramen in Teriyaki Sauce | 燒汁雞炒拉麵

Mì nhật xào gà sót nhật

Contains Sesame Seed

CA$14.95

Chicken | 雞 gà

406 - Lemon Grass Chicken | 香茅辣椒炒雞

Gà xào sả ớt xanh

Spicy, With Onion, Green & Red Pepper

CA$17.95

407 - BBQ Lemongrass Chicken | 香茅煎雞扒

Gà nướng

CA$16.95

424A - Sweet & Sour Chicken | 番笳甜酸雞

Gà chiên giòn chua ngọt

With Tomato

CA$16.95

424C - Sweet & Sour Tamarind Chicken | 酸子雞

Gà chiên giòn sót me chua

With Onion, Green & Red Pepper

CA$16.95

428 - Sate Chicken | 沙爹炒雞

Gà xào saté và ớt xanh

Spicy, With Onion, Green & Red Pepper, Pineapple

CA$16.95

429 - Black Bean Chicken | 豉汁炒雞

Gà xào tầu xị (hạt tương đen)

With Onion, Green & Red Pepper

CA$16.95

445 - Stir Fried Chicken | 雜菜炒雞

Gà xào dầu hào

With mixed Vegetable

CA$16.95

446 - Cashew Chicken | 腰果雞

Gà xào hạt điều

Spicy, With mixed Vegetable

CA$16.95

447 - Basil Chicken | 香草雞

Gà xào quế ớt xanh

With Onion, Green & Red Pepper, Snow Pea, Spicy

CA$16.95

448 - Eggplant Chicken | 泰式笳子雞

Gà xào cà tím thái sót

With Thai Sauce, Spicy

CA$16.95

449 - Black Pepper Chicken | 黑椒炒雞

Gà xào tiêu đen

With Onion, Green & Red Pepper , Spicy

CA$16.95

456 - Mango Chicken | 芒果雞

Gà xào xoài

With Onion, Green & Red Pepper , Spicy

CA$16.95

458 -Chicken Snow Peas & Asparagus | 雪豆蘆筍炒雞

Gà xào đậu hàolan & măng tây

With Snow Pea & Asparagus

CA$16.95

464 - Ginger Chicken | 西籣花薑絲炒雞

Gà xào bông cải xanh và gừng

With Onion, Green & Red Pepper, Broccoli

CA$16.95

465 - Thai General Tao Chicken | 左宗雞

Gà chiên giòn sót gener tao

Spicy, With Onion, Green & Red Pepper, Broccoli

CA$16.95

468 - Crispy Taiwanese Spicy Chicken | 監酥雞

Gà chiên giòn muối tiêu

CA$16.95

Beef and Pork | 豬,牛 bò và heo

408 - Korean BBQ Beef Short Rib | 韓燒牛仔骨

sườn bò nướng

CA$18.95

409 - Stir Fired Lemongrass Beef | 香茅辣椒炒牛肉

Bò xào sả ớt

Spicy, With Onion, Green & Red Pepper

CA$17.95

410 - Oriental Five Spice Beef Stew | 笳汁牛腩

Bò kho

CA$17.95

411 - Sate Beef | 沙爹炒牛肉

Bò xào saté ớt xanh

Spicy, With Onion, Green & Red Pepper, Pineapple

CA$17.95

450 - Eggplant Beef | 泰式笳子牛

Bò xào cà tím sót thái

Spicy, With Thai Sauce

CA$17.95

451 - Black Bean Beef | 豉汁炒牛肉

Bò xào tậu xì (hạt tương đen)

With Onion, Green & Red Pepper

CA$17.95

452 - Stir Fried Beef | 雜菜炒牛肉

Bò xào dàu hào

With mixed Vegetable

CA$17.95

453 - Spicy Basil Beef |香草炒牛肉

Bò xào quế ớt xanh

Spicy, With Onion, Green & Red Pepper, Snow Pea

CA$17.95

454 - Black Pepper Beef | 黑椒炒牛肉

Bò xào tiêu đen

Spicy, With Onion, Green & Red Pepper

CA$17.95

455 - Stir Fried Tenderloin Steak Cubes | 午肉粒炒蘑菇

Bò lúc lắt

With Mushroom

CA$19.95

460 - Beef with Snow Peas & Asparagus | 雪豆蘆筍牛肉

Bò xào đậu hàolan & măng tây

CA$17.95

464B - Ginger Beef | 西籣花薑絲牛肉

Bò xào bông cãi xanh và gừng

With Onion, Green & Red Pepper, Broccoli

CA$17.95

421 - Spicy Black Pepper Pork with Tofu | 黑椒豬肉煲

Thịt kho tiêu và đậu hủ

Spicy, With Tofu

CA$17.95

424 - Grilled Lemongrass Pork Chop | 香茅煎豬扒

Sườn nướng 4 miếng

CA$17.95

424B - Sweet & Sour Pork | 甜酸咕嚕肉

Heo xào chua ngọt

With Onion, Green & Red Pepper, Pineapple

CA$14.95

467 - Thai General Tao Pork | 左宗咕嚕肉

Heo xào Genertao sót

Spicy, With Onion, Green & Red Pepper, Broccoli

CA$17.95

Seafood | 海鮮 đồ biển

415 - Stir Fried Lemongrass Shrimp | 香茅辣椒蝦球

Tơm xào sả ớt

Spicy, With Onion, Green & Red Pepper

CA$19.95

416 - Chilli Salt Calamari | 椒監尤魚

Mực chiên giòn muối ớt

Spicy

CA$15.95

430 - Stir Fried Shrimp & Broccoli | 西籣花蝦球

Tơm xào bông cải xanh

CA$19.95

431 - Black Bean Shrimp | 豉汁蝦球

Tơm xào tầu xì và ớt xanh

With Onion, Green & Red Pepper

CA$19.95

432 - Chili Salt Shrimp | 椒監蝦球

Tơm chiên giòn muối ớt

Spicy

CA$19.95

433 - Cashew Nut Shrimp | 腰果蝦球

Tơm xào hạt điều

Spicy, With mixed Vegetable

CA$19.95

433A - Spicy Coconut Shrimp | 椰汁蝦球

Tơm xào cốt dừa và quế ớt

Spicy, With mixed Vegetable

CA$19.95

434 - Sweet & Sour Crispy Fried Shrimp | 酸子蝦球

Tơm chiên giòn sót me

With Tamarind Sauce

CA$19.95

435 - Spicy Basil Shrimp | 香草辣椒蝦球

Tơm xào quế ớt xanh

Spicy, With Onion, Green & Red Pepper, Snow Pea

CA$19.95

436 - Eggplant Shrimp | 泰式笳子蝦球

Tơm xào cà tím sót thái

Spicy

CA$19.95

437 - Black Pepper Shrimp | 黑椒炒蝦球

Tơm xào tiêu đen ớt xanh

Spicy, With Onion, Green & Red Pepper

CA$19.95

439 - Mixed Seafood | 泰式椰汁海鮮煲

Đồ biển xào cốt dừa

Spicy, With mixed Vegetable, Spicy Coconut Sauce

CA$19.95

457 - Mango Shrimp | 芒果炒蝦

Tơm xào xoài

Spicy

CA$19.95

459 - Stir Fried Shrimps snow peas& asparagus | 雪豆蘆笱炒蝦

Tơm xào đậu hòa lan & măng tây

With Snow Pea & Asparagus

CA$19.95

441 - Mussels with Thai Sauce | 泰式炒青口

Chem chép xào thái sót

Spicy

CA$16.95

442 - Mussels with Black Bean Sauce | 豉汁炒青口

Chem chép xào tầu xì

Spicy

CA$16.95

443 - Mussels with Spicy Basil Sauce | 香草辣炒青口

Chem chép xào quế ớt

Spicy

CA$16.95

417 - Deep Fried Fish Fillet with Mango | 芒果炸魚柳

Cà chiên giòn nước nắm xoài

CA$15.95

417B - Deep Fried Fish Fillet with Spicy Chili Salt | 椒監魚柳

Cá chiên giòn muối ớt

Spicy

CA$15.95

420 - Deep Fried Fish Fillet with Tamarind Sauce | 酸子魚柳

Cá chiên giòn sót me chua

CA$15.95

420A - Fried Fish Fillet / Tomato ,S/S Sauce | 番笳炒魚柳

Cá chiên giòn sót cà chua

CA$15.95

420B - Fried Fish Fillet with Basil Sauce | 香草炒魚柳

Cá chiên giòn xào quế ớt

Spicy

CA$15.95

423 - Black pepper Fish Fillet | 黑椒魚柳煲

Cá kho tiêu đậu hủ

Spicy, With Tofu

CA$15.95

444B - Coconut Sauce Fish | 挪汁魚柳煲

Cá chiên giòn sót nước cốt dừa

Spicy

CA$15.95

462 -Stir Fried fish fillet snow peas& asparagus | 雪豆蘆笱炒魚柳

Cá xào đậu hào lan & măng tây

CA$15.95

466 - Thai General Tao Fish | 左宗魚柳

Cá chiên giòn sót chua ngọt

Spicy

CA$15.95

Dinner Curry (large size, no rice) | 咖哩 càri

405 - Yellow Curry Chicken | 黃咖哩雞

Càri gà vàng

Spicy, With Onion and Potatoes

CA$16.95

405B - Vietnamese Yellow Curry Beef | 黃咖哩牛

Càri bò vàng

Spicy, With Onion and Potatoes

CA$17.95

440 - Vietnamese Yellow Curry Lamb | 黃咖哩羊

Càri dê vàng

Spicy, With Onion and Potatoes

CA$19.95

438 - Vietnamese Yellow Curry Tiger Shrimp | 黃咖哩蝦

Càri tơm vàng

Spicy, With Onion and Potatoes

CA$19.95

438M - Vietnamese Yellow Curry Mixed Seafood | 黃咖哩海鮮

Càri đồ biển vàng

Spicy, With Onion and Potatoes

CA$19.95

418 - Thai Green Curry Chicken | 青咖哩雞

Càri gà xanh

Spicy, With Green Bean, Zucchini & Broccoli

CA$16.95

418B - Thai Green Curry Beef | 青咖哩牛

Càri bò xanh

Spicy, With Green Bean, Zucchini & Broccoli

CA$17.95

444 - Thai Green Curry Fish | 青咖哩魚

Càri Cá xanh

Spicy, With Green Bean, Zucchini & Broccoli

CA$16.95

419 - Thai Green Curry Tiger Shrimp | 青咖哩蝦

Càri tôm xanh

Spicy, With Green Bean, Zucchini & Broccoli

CA$19.95

419M - Thai Green Curry Mixed Seafood | 青咖哩海鮮

Càri đồ biển xanh

Spicy, With Green Bean, Zucchini & Broccoli

CA$19.95

463 - Thai Red Curry Beef | 紅咖哩牛

Càri bò đỏ

Spicy, With Eggplant & Bamboo Shoot

CA$17.95

463C - Thai Red Curry Chicken | 紅咖哩雞

Càri gà đỏ

Spicy, With Eggplant & Bamboo Shoot

CA$16.95

463F - Thai Red Curry Fish | 紅咖哩魚

Càri cá đỏ

Spicy, With Eggplant & Bamboo Shoot

CA$16.95

463S - Thai Red Curry Tiger Shrimp | 紅咖哩蝦

Càri tôm đỏ

Spicy, With Eggplant & Bamboo Shoot

CA$19.95

463M - Thai Red Curry Mixed Seafood | 紅咖哩海鮮

Càri đồ biển đỏ

Spicy, With Eggplant & Bamboo Shoot

CA$19.95

Vegetable Dishes | 蔬菜 rau cãi không thịt

601 - Fresh Tofu Rolls | 豆腐卷

Đậu hủ gỏi cuốn

Peanut Garnish ,

CA$6.95

602 - Deep Fried Veggie Spring Rolls |炸 齊春卷

Chả giò rau cải

CA$7.95

630 - Vietnamese Sweet & Sour Soup | 越式酸湯

Canh chua đậu hủ

With mixed Vegetable, Tofu , Tomato

CA$5.95

631 - Thai Tom Yum Soup } 冬陰豆腐湯

Canh chua tomyum đậu hủ

With mixed Vegetable, Tofu , Tomato, Mushroom

CA$5.95

632 - Thai Coconut Soup | 椰汁豆腐湯

Canh chua cốt dừa đậu hủ

With mixed Vegetable, Tofu , Tomato, Mushroom

CA$5.95

609 - Tom Yum Vermicelli Noodle Soup | 冬險湯米粉

Bún canh chua tomyum đậu hủ

Spicy, With mixed Vegetable, Tofu , Tomato, Mushroom

CA$12.95

610 - Stir Fried Vegetable on Vermicelli | 雜菜檬

Bún rau cải xào

With mixed Vegetable,

CA$12.95

611 - Vietnamese Yellow Curry on Vermicelli | 黃咖哩檬

Bún càri đậu hủ

Contains peanuts, Spicy, With Onion and Potatoes, Tofu, Mushroom

CA$12.95

612 - Thai Green Curry on Vermicelli | 青咖哩檬

Bún càri xanh đậu hủ

Contains peanuts, Spicy, With Onion and Potatoes, Tofu, Mushroom

CA$12.95

612R - Thai Red Curry on Vermicelli | 紅咖哩檬

Bún càri đỏ đậu hủ

Contains peanuts, Spicy, With Eggplant & Bamboo Shoot, Mushroom, Tofu

CA$12.95

613 - Vegetable Spring Roll Vermicelli | 春卷檬

Bún chả giò chay

Peanut Garnish ,

CA$12.95

620 - Mixed Vegetable & Tofu on Rice | 雜菜飯

Cơm rau cải xào đậu hủ

With mixed Vegetable, Tofu , Tomato

CA$12.95

621 - Vietnamese Yellow Curry on Rice | 黃咖哩飯

Cơm càri vàng đậu hủ

Spicy, With Onion and Potatoes,Mushroom, Tofu

CA$12.95

622 - Thai Green Curry on Rice | 青咖哩飯

Cơm càri xanh đậu hủ

Spicy, With Green Bean, Zucchini & Broccoli, Tofu

CA$12.95

622R - Thai Red Curry on Rice | 紅咖哩飯

Cơm càri đỏ đậu hủ

Spicy, With Eggplant & Bamboo Shoot, Mushroom, Tofu

CA$12.95

640 - Stir Fried Mixed Vegetable & Tofu | 炒雜菜

Rau cải xào đậu hủ

With mixed Vegetable, Tofu

CA$14.95

641 - Spicy Black Pepper Tofu | 黑椒豆腐煲

Đậu hủ kho tiêu

Spicy

CA$14.95

642 - Thai Green Curry | 青咖哩

Càri xanh đậu hủ

Spicy, With Green Bean, Zucchini & Broccoli, Tofu, Mushroom

CA$14.95

642R - Thai Red Curry | 紅咖哩

Càri đỏ đậu hủ

Spicy, With Eggplant & Bamboo Shoot, Mushroom, Tofu

CA$14.95

643 - Vietnamese Yellow Curry | 黃咖哩

Càri vàng đậu hủ

Spicy, With Onion and Potatoes, Tofu, Mushroom

CA$14.95

644 - Vegetable Pad Thai | 齊貴刁

Phở xào rau cài sót cà

Peanut Garnish , Spicy, With mixed Vegetable, Tofu

CA$14.95

644C - Curry Vegetable Pad Thai | 黃咖哩貴刁

Phở xào càri và đậu hủ

Peanut Garnish, Spicy, With Onion and Tofu, Mushroom

CA$14.95

645 - Vegetable Singapore Noodle | 星洲炒米

Bún xào rau cải càri

Peanut Garnish, Spicy, With mixed Vegetable, Tofu

CA$14.95

646 - Stir Fry Vegetable Chow Mien | 雜菜炒麵

Mì xào dòn rau cải

Contains peanuts, Spicy, With mixed Vegetable, Tofu

CA$16.95

647 - Mushroom & Basil Fried Rice | 香草蘑菇炒飯

Cơm chiên nắm rơm và quế

CA$14.95

648 - Deep Fried Tofu & Broccoli | 豉汁西籣花豆腐

Đậu chiên gìòn sót tầu xì và bông cải xanh

CA$14.95

649 - Stir Fried Vegetable in black bean sauce | 豉汁炒雜菜

Rau cải xào đậu hủ sót tầu xì

With Black Bean Sauce

CA$14.95

650 - Spicy Coconut Vegetable | 椰汁炒雜菜

Rau cải xào đậu hủ sót cốt dừa

Spicy, With mixed Vegetable, Tofu

CA$14.95

651 - Stir Fried Vegetable Udon Noodle | 吋菜炒烏冬

Bánh canh ( udon) xào rau cải thái sót

Contains peanuts, Spicy, With mixed Vegetable

CA$14.95

652 - Stir Fried eggplant & Tofu - 泰式笳子豆腐

Cà tím xào đậu hủ sót thái

CA$14.95

653 - Stir Fried Vegetables | 炒吋菜

Rau Cải xào.

Choice of ONE: Bok Choy, Broccoli, Snow Peas, OR Asparagus in a garlic sauce

CA$12.95

654 - Ma Po Tofu | 麻婆豆腐

Đậu hủ sót ớt cay

Spicy

CA$12.95

655- Tofu & Snow peas,Asparagusin garlic sauce 雪豆蘆笱炒豆腐

Đậu hủ sào măng tây và đậu hào lan

CA$14.95

656 - Cashew Tofu | 腰果炒雜菜

Rau cải xào hạt điều sót thái

Spicy, With mixed Vegetable

CA$14.95

657 - Spicy Basil Tofu | 香草炒雜菜

Rau cải và đậu hủ xào quế ớt

Spicy, With mixed Vegetable, Tofu

CA$14.95

658 - Teriyaki Tofu Ramen | 照燒汁炒拉麵

Mì nhật xào đậu hủ sót nhật ( teriyaki sauce )

Contains Sesame Seed, With mixed Vegetable, Tofu

CA$14.95

Sides: rice & noodle | 另加 白飯, 粉,麵 . Cơm trắng phở ,mì

426 - Steam Rice | 白飯

cơm trắng

CA$2.95

426A - Sticky Rice | 糯米飯

cơm nếp (xôi)

CA$2.95

426B - Vermicelli | 米粉

bún

CA$2.95

426C - Rice Noodle | 河粉

bánh phở

CA$2.95

426E - Egg noodle | 蛋麵

mì sợi

CA$2.95

426R - Ramen | 拉麵

mì ( nhật bản )

CA$2.95

Konjac Boba 蒟蒻珍珠 系列 Rau câu chân châu trà sửa

80 - Hokaido milk tea w Sakura Boba 櫻花北海道奶茶

Trà sửa nhật chân châu

CA$6.95

81 - Okinawa black sugar milk tea w Boba 沖繩黑糖珍珠奶茶

Trà sửa đường táng và chân châu

CA$6.95

82 - Black coffee w black sugar Boba 沖繩黑糖蒟蒻珍珠黑咖啡

Cà phê đen và chân châu

Out Of Stock

CA$6.95

83 - Cream coffee w black susar Boba 沖繩黑糖蒟蒻珍珠咖啡奶

Cà phê sửa chân châu

Out Of Stock

CA$6.95

84 - Coconut milk w rainbow Boba 彩虹蒟蒻珍珠 椰奶

Chân châu 3 màu nước cốt dừa

CA$6.95

85 - CoCo soda w clear Boba 蒟蒻珍珠椰子梳打

soda nước dừa chân châu

CA$6.95

86 - Cream soda w Sakura Boba 櫻花蒟蒻珍珠忌廉梳打

kem soda chân châu

CA$6.95

90 - Coco Coffee shake

Coconut shake topped with coffee and black sugar

Out Of Stock

CA$6.95

Fruit Shakes, Slushies, Bubble Tea | 味珍珠奶荼 sinh tố - trà sửa.

50 - Original Bubble Milk Tea | 原味珍珠奶荼

Trà sửa hột lụ

CA$6.95

50 - Taro Bubble Tea | 芋頭珍珠奶茶

Trà sửa môn hột lụ

CA$6.95

50 - Mango Bubble Tea | 芒果珍珠奶荼

Trà sửa xoài hột lụ

CA$6.95

50 - Thai Bubble Milk Tea | 泰珠珍奶恭

Trà Thái sửa hột lụ

CA$6.95

50 - Coconut Bubble Tea | 椰子珍珠奶茶

Trà sửa dừa hột lụ

CA$6.95

50 - Green Apple Bubble Tea | 青頻果珍珠奶茶

Trà sửa táo xanh hột lụ

CA$6.95

50 - Honeydew Bubble Tea | 哈蜜瓜珍珠奶茱

Trà sửa dưa gan hột lụ

CA$6.95

50 - Banana Bubble Tea | 香蕉珍珠奶荼

Trà sửa chuối hột lụ

CA$6.95

50 - Red Bean Bubble Tea | 紅豆珍珠奶荼

Trà sửa đậu đỏ hột lụ

CA$6.95

50 - Almond Bubble Tea | 杳仁珍珠奶荼

Trà sửa Hạnh nhân hột lụ

CA$6.95

50 - Watermelon Bubble Tea | 西瓜珍珠奶茶

Trà sửa dưa hấu hột lụ

CA$6.95

50 - Strawberry Bubble Tea | 士多啤梨珍珠奶荼

Trà sửa trái dâu hột lụ

CA$6.95

51 - Ice cappucino 凍咖啡奶冰沙

Sinh tố cà phê sửa

CA$6.95

52 - Chocolate Bubble Tea | 朱古力珍珠奶荼

Chocolat Hột lụ

CA$6.95

54 - Green Apple Slushy | 青頻果冰沙

Nước táo xanh hạt dừa

CA$6.95

56 - Mango Slushy | 芒果冰沙

Nước xoài hạt dừa

CA$6.95

57 - Lychee Slushy 荔枝冰沙

Nước trái dãi hạt dừa

CA$6.95

58 - Passion Fruit Slushy | 百花果冰沙

Nước chanh dây hạt dừa

CA$6.95

59 - Japanese Matcha | 日本末茶紅豆

Trà xanh nhật đậu đỏ

CA$6.95

60 - Strawberry Slushy | 士多啤梨冰炒

Nước trái dâu hạt dừa

CA$6.95

61 - Blue Berry Slushy | 藍梅冰沙

Nước dâu xanh hạt dừa

CA$6.95

30A - Berry Blast Shake 三色 啤梨 冰沙

Sinh tố dâu 3 màu

CA$6.50

31A - Sunshine Shake 士多啤梨香蕉冰沙

Sinh tố chuối và dâu

CA$6.50

31B - Blue berry Bananza Shake 香蕉藍莓冰沙

Sinh tố chuối và dâu xanh

CA$6.50

33 - Avocado Shake 牛油果冰沙

Sinh tố bơ

CA$6.50

34 - Mango Shake 芒果冰沙

Sinh tố xoài

CA$6.50

79 Mango shake w mango pudding 芒果布甸冰沙

sinh tố xoài với xoaì sưn sa

CA$6.95

36 - Durian Shake 榴槤冰沙

Sinh tố sầu riêng

CA$6.50

37 - Coconut Shake 椰子冰沙

Sinh tố dừa

CA$6.50

38 - Strawberry Shake 士多啤梨冰沙

Sinh tố dâu

CA$6.50

39 - Passion Fruit Juice 百香果梳打水

Soda chanh dây

CA$6.50

11 - Kumquat Lemon with Soda 柑桔 梳打

Soda tắt

CA$5.95

12 - Triple Colour Sweet Beans 三色冰

Chè ba màu Cốt dừa

CA$5.95

13 - Mun Beans with Coconut Milk 綠豆冰

Đậu xanh cốt dừa

CA$5.95

14 - Red Beans with Coconut Milk 紅豆冰

Đậu đỏ cốt dừa

CA$5.95

21 - Lime Soda 梳打檸檬水

Soda chanh đường

CA$5.95

25 - Fresh Young Coconut Juice 青椰子水

Nước dừa non và dừa

CA$5.95

Grass jelly milk tea /仙草奶茶 Sưn sáo đen trà sửa

63 - Green tea w Grass jelly 仙草綠茶

Trà Bông lài sưn sáo đen

CA$6.95

66 - Winter Melon Tea w grass jelly 仙草冬瓜茶

Trà bí đau sưn sáo đen

New ! New!

CA$6.95

70 - japan matcha w grass jelly 仙草抹茶

Bột trà xanh sưn sáo đen

CA$6.95

71 - Thai tea w grass jelly 仙草泰奶茶

trà thái sưn sáo đen

CA$6.95

72 - black tea w grass jelly 仙草原味奶茶

trà sửa sưn sáo đen

CA$6.95

73 - Almond milk tea w grass jelly 仙草杏仁茶

trà hạnh nhân sưn sáo đen

CA$6.95

74 - Coconut milk w grass jelly 仙草椰汁奶茶

nước cốt dừa sưn sáo đen

CA$6.95

75 - Honeydew tea w grass jelly 仙草蜜瓜茶

dưa gan sưn sáo đen

CA$6.95

76 - Chrysanthemum tea w grass jelly 仙草菊花茶

Trà bông cúc sưn sáo đen

Out Of Stock

CA$6.95

77 - Basil seed w grass jelly 仙草九層塔子

Hột é và sưn sáo đen

CA$6.95

78 - Basil seed w pandan jelly 層塔子班蘭嗜哩

Hột é với rau câu lá dứâ

CA$6.95

Soft Drink | 汔水 nước ngọt

Coke

coca cola

CA$2.95

Diet Coke

coca cola o đường

CA$2.95

Sprite

Out Of Stock

CA$2.95

Ginger Ale

CA$2.95

Nestea

trà chanh

CA$2.95

Club Soda

CA$2.95

Coffee / Tea / Desert / 咖啡/茶 Cà phê -trà

04 - Ginger tea (cold ) 薑茶

Trà gừng ( Nóng hoặc lạnh )

CA$5.50

05 - Thai tea (cold ) 泰式奶茶

Trà Thái ( nóng hoặc lạnh )

CA$5.50

06 - Chrysanthemum tea ( hot or cold ) 菊花茶

Trà bông cúc ( nóng hoặc lạnh )

Out Of Stock

CA$5.50

08 - V-N ice espresso (black iced coffee, no condensed milk) 越南凍咖啡

Cà phê đen đá

black coffee without condensed milk

Out Of Stock

CA$5.50

09 - V-N ice cappuccino (iced coffee with condensed milk) 越南凍咖啡奶

Cà phê sửa đá

with condensed milk

Out Of Stock

CA$5.50

Mango puđing

CA$4.95

Mango sticky rice w sago coconut

Out Of Stock

CA$6.95

Durian sticky rice w sago coconut

Out Of Stock

CA$7.95

Cheese cake with passion fruit

Out Of Stock

CA$5.95

Dinner Set | 套餐

Dinner For Two A

Cơm phần 2 người A

Mango Salad, Thai Spring Roll, Cashew Nut Chicken, Sweet & Sour Pork, Steamed Rice.

CA$45.00

Dinner For Two B

Cơm phần 2 người B

Mango Salad, Thai Spring Roll, Basil Beef, Tamarind Chicken, Steamed Rice

CA$45.00

Dinner For Four A

Cơm phần 4 người A

Mango Salad, Thai Spring Roll, Basil Beef, Cashew Nut Chicken, Sweet & Sour pork, Young Chow Fried Rice.

CA$80.00

Dinner For Four B

Cơm phần 4 người B

Mango Salad, Thai Spring Roll, Blk Bean Beef, Eggplant Chicken, Sweet & Sour pork, Young Chow Fried Rice.

CA$80.00

Services

Pickup

Opening Hours

Monday

11:15 am - 8:00 pm

Tuesday

11:15 am - 9:00 pm

Wednesday

11:15 am - 9:00 pm

Thursday

11:15 am - 9:00 pm

Friday

11:15 am - 9:00 pm

Saturday

11:15 am - 9:00 pm

Sunday

11:15 am - 9:00 pm

Special Opening Hours

Location

10 Pinebush Rd, Cambridge, ON N1R 5S4, Canada

Phone

(519) 622-7866

Powered By CloudWaitress